Mapes personalitzats amb uMap i full de càlcul

A continuació mostrem les instruccions detallades per a tots aquells que acaben de començar a fer ús de l’eina uMap. Aquest aplicatiu web

 1. Crear un full de càlcul de la següent manera
  1. Atributs i nom dels camps dels que s’han d’afegir obligatòriament o es recomana: lat, lon, name, description
  2. Afegir d’altres atributs: Horari, Carrer, Número, etc.
 2. Crear un full de càlcul per a cada capa o categoria que es vulgui importar per separat
 3. És probable que les capçaleres, si tenen accents, a uMap no siguin reconeguts i surti una icona amb interrogant. Això només passa a la capçalera de les columnes i no amb el contingut.
 4. Guardar-ho com a CSV, tenint en compte UTF-8 (català) i revisar que els “;” siguin “,”. Obrir en bloc de notes o editor de text, no full de càlcul.
 5. Transformar el format CSV a GeoJSON amb l’eina http://togeojson.com/ .Això permetrà aprofitar tota la informació a uMap.
 6. Crear un compte a uMap: http://umap.openstreetmap.fr/ca/.
 7. Crear o obrir un nou mapa a uMap.
 8. Crear tantes capes com facin falta.
 9. Importar mitjançant la icona d’importació (“fletxa cap amunt”) i enganxar el text, sel·leccionant la opció geojson i la capa adequada on es crearan els punts.
 10. Editar els popups (finestres emergents) per a que disposin d’un format visual adequat per a una correcta consulta de dades. A modificar des de l’icona d’edició (“llapis”) de la capa i no des de la icona de cada punt. Al deixar per defecte les opcions com “heretades” faran ús del codi i format escollit a la capa en general.
 11. Es poden definir negretes, ordre dels camps, mides d’imatge, etc.
 12. Un exemple o recomanació de codi és:
# {name} Enganxar els valors del camp “name” amb format “títol1”.
{{{img}|300}} Enganxar la imatge (enllaç) del camp “img” amb una amplada de 300 píxels.
## {Nom} Enganxar el següent camp amb el format del “títol2”.
{Horari} Enganxar el següent camp amb el format “normal”.
{Contacte} Enganxar el següent camp amb el format “normal”.
 1. Es poden trobar més capes a través de la icona de “capes”: Hydda, Watercolor, Toner, Landscape.
 2. En cas d’haver de corregir les dades importades, es pot accedir a les taules de dades de cada capa.
 3. Per tal de guardar el mapa en privat, modificar les opcions a la icona “clau”.

Opció remota de dades amb Google Drive

 1. Crea un full de càlcul a Google Drive amb les dades lat, lon, name, etc. tal com es descriu en el punt 1
 2.  Ves a Fitxer > Publica al web i selecciona el full i l’opció de publicació com a csv. Copia l’enllaç al csv.
 3. Accedeix al mapa a uMap i ves a edició de la capa (icona d’edició de la capa).
 4. Afegeix a “Dades remotes” la URL, selecciona el format csv i habilita l’opció de proxy per a actualització automàtica de els dades
 5. Pots editar els popups seguint el punt 10.